به گزارش ایسنا، محمد خدابخشی در نشست خبری امروز (چهارشنبه) خود ضمن تشریح مهمترین مصوبات برنامه ششم از تعیین سقف 12 میلیون و 600 هزار تومانی برای دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و...
اکنون شورای  فقهی  در بانک  مرکزی  به عنوان یک رکن از ارکان بانک  عمل می کند تا جلوی مسایل خلاف شرع در بانک  ها را بگیرد. این شورا باید تعریف شود و از حا...
اکوفارس: نمایندگان مجلس شورای  اسلامی با تشکیل شورای  فقهی  بانک  مرکزی  جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج موافقت کرد...
خبرگزاری اریا-نمایندگان مجلس با تشکیل شورای  فقهی  بانک  مرکزی  جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج موافقت کرده و ترکیب این...
نمایندگان مجلس شورای  اسلامی با تشکیل شورای  فقهی  بانک  مرکزی  جهت نظارت بر عملکرد نظام بانکی و اظهارنظر نسبت به رویه ها و ابزارهای رایج موافقت کرده و ترکیب...
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای  اسلامی گفت: طرحی در مجلس مطرح است که اصلاحاتی در خصوص نقش افرینی شورای  فقهی  را بیان می کند که شورای  فقهی  فقط ناظر نیست بل...
شهرکرد - ایرنا - عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای  اسلامی گفت: با تصویب نمایندگان مجلس، شورای  فقهی  در بانک  مرکزی  فعال می شود.
شهرکرد - ایرنا - عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای  اسلامی گفت: با تصویب نمایندگان مجلس، شورای  فقهی  در بانک  مرکزی  فعال می شود.
تهران - ایرنا- با حکم رحمانی فضلی؛ عباس قاید رحمت به عنوان مشاور وزیر کشور در امور مجلس منصوب شد/میزان ناخالص دریافتی مدیران و کارکنان دستگاه های اجرایی مشخص شد/با تصویب ماده 18...