وزیر ورزش و جوانان از دستورش به فدراسیون فوتبال برای حل مشکل تیم ملی خبر داد و درباره افزایش اعتبارات مالی جوانان در برنامه ششم توسعه هم گفت: اگر ماده 88 و 109 قانون برنامه ششم ...
وبسایت رسمی برنامه نود - وزیر ورزش و جوانان از دستورش به فدراسیون فوتبال برای حل مشکل تیم ملی خبر داد و درباره افزایش اعتبارات مالی جوانان در برنامه ششم توسعه هم گفت: اگر ماده 8...
سخنگوی شورای  اسلامی شهر اصفهان گفت: هنوز هیچ قانون مشخصی در حمایت از اتش نشانان وجود ندارد و امیدواریم مصوبه مکلف شدن دولت برای اجرای قانون سختی شغل اتش نشانان مورد تایید ش...
رحیم میدانی معاون امور اب و ابفای وزیر نیرو در خصوص اخرین وضعیت ابی کشور اظهار داشت: مهمترین هدف ما برای اینده کاهش 11 میلیارد مترمکعبی مصارف ابی طی برنامه ششم است که این مهم در...
وزیر ورزش و جوانان از دستورش به فدراسیون فوتبال برای حل مشکل تیم ملی خبر داد و درباره افزایش اعتبارات مالی جوانان در برنامه ششم توسعه هم گفت: اگر ماده 88 و 109 قانون برنامه ششم ...
ماده 35 برنامه ششم توسعه مبنی بر اعلام عمومی حقوق و مزایای مدیران گام مهمی در راستای فراهم سازی زمینه اجرای اصل 8 قانون اساسی مبنی بر نظارت عموم مردم بر کارگزاران حکومتی است و ا...
وزیر ورزش و جوانان از دستورش به فدراسیون فوتبال برای حل مشکل تیم ملی خبر داد و درباره افزایش اعتبارات مالی جوانان در برنامه ششم توسعه هم گفت: اگر ماده 88 و 109 قانون برنامه ششم ...
رییس هییت نظارت بر انتخابات شوراها از برگزاری جلسه مشترک با شورای  نگهبان  و وزارت کشور برای بررسی دستگاه الکترونیکی اخذ رای خبر داد. گفتنی است؛ انتخابات ریاست جمهوری و ...
رییس هییت نظارت بر انتخابات شوراها از برگزاری جلسه مشترک با شورای  نگهبان  و وزارت کشور برای بررسی دستگاه الکترونیکی اخذ رای خبر داد.