ترکیب صبای  قم  برای دیدار با ماشین سازی تبریز اعلام شد.
فرهاد کاظمی سرمربی تیم فوتبال ماشین سازی نفرات اصلی تیمش برای بازی با صبای  قم  را اعلام کرد.
تیم فوتبال ماشین‌سازی تبریز در دیدار امروز با صبای  قم  ترکیب خود را شناخت.
تبریز - ترکیب تیم فوتبال ماشین سازی تبریز برای رویارویی با تیم صبای  قم  اعلام شد.
مدافع جدید تیم ماشین سازی جایی در ترکیب تیمش مقابل صبای  قم  ندارد.
کارت بازی بازیکن جدید ماشین سازی برای دیدار این تیم مقابل صبای  قم  و ادامه رقابت‌های لیگ برتر صادر شد.
ترکیب تیم فوتبال ماشین‌سازی برای دیدار مقابل صبای  قم  اعلام شد.
کارت بازی بازیکن جدید ماشین سازی برای دیدار این تیم مقابل صبای  قم  و ادامه رقابت‌های لیگ برتر صادر شد.
تبریز - لیست 18 نفره تیم فوتبال ماشین سازی تبریز برای دیدار با صبای  قم  در حالی اعلام شده است که نام کاخا و گردانی به دلیل محرومیت در این لیست وجود ندارد.
هافبک تیم فوتبال صبای  قم  مدعی شد هنوز مطالبات فصل گذشته خود را نیز از این باشگاه دریافت نکرده است.