نخستین  هواپیمای ایرباس  حاصل از توافق برجام امروز/یکشنبه/وارد فرودگاه بین المللی زاهدان شد.
ایرنا-زاهدان-نخستین  هواپیمای ایرباس  حاصل از توافق برجام امروز/یکشنبه/وارد فرودگاه بین المللی زاهدان شد. عکاس:محمدمهدی عابدینی
ترابر نیوز: معاون سابق سازمان هواپیمایی کشوری معتقد است که با توجه به شرایطی که در طول ماه‌های گذشته برای مذاکرات ایران در صنعت هوانوردی جهان به وجود امده بود، ورود نخستین  ...
شاید در نگاه اول به نظر برسد چنین برنامه ریزی برای اولین سفر ایرباس  خریداری شده، توجه به خانواده شهداست که به عنوان اولین مسافران این هواپیمای نو، راهی نخستین  سفر ان ش...
قضیه به همین سادگی است... ستاد دولت یازدهم قصد دارد با کنسرو تن ماهی، ایرباس  و کنسرت، ارای مردم در انتخابات اتی را به سمت خود جهت دهد! نوشته رای با کنسرت و کنسرو!/«تن ماهی»...
گروه اقتصادی: معاون سابق سازمان هواپیمایی کشوری معتقد است که با توجه به شرایطی که در طول ماه‌های گذشته برای مذاکرات ایران در صنعت هوانوردی جهان به وجود امده بود، ورود نخستین&nbs...
معاون سابق سازمان هواپیمایی کشوری معتقد است که با توجه به شرایطی که در طول ماه‌های گذشته برای مذاکرات ایران در صنعت هوانوردی جهان به وجود امده بود، ورود نخستین  ایرباس  ...
معاون سابق سازمان هواپیمایی کشوری معتقد است که با توجه به شرایطی که در طول ماه‌های گذشته برای مذاکرات ایران در صنعت هوانوردی جهان به وجود امده بود، ورود نخستین  ایرباس  ...