نخستین هواپیمای  ایرباس  حاصل از توافق برجام امروز/یکشنبه/وارد فرودگاه بین المللی زاهدان شد.
زاهدان - ایرنا - مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: تردد با هواپیمای  ایرباس  حاصل از توافق برجام کمترین هزینه را برای مسافران مسیر زاهدان...
نخستین هواپیمای  ایرباس  حاصل از توافق برجام امروز/یکشنبه/وارد فرودگاه بین المللی زاهدان شد.
هواپیمای  ایرباس  A321 امروز یک شنبه از تهران وارد فرودگاه زاهدان شد.
هواپیمای  ایرباس  A321 امروز یک شنبه از تهران وارد فرودگاه زاهدان شد
هواپیمای  ایرباس  A321 امروز یک شنبه از تهران وارد فرودگاه زاهدان شد.
هواپیمای  ایرباس  A321 امروز یک شنبه از تهران وارد فرودگاه زاهدان شد.