دبیر  فدراسیون  کشتی  گفت: روس‌ها مدت‌هاست که با کشتی  ایران بسیار محتاط رفتار می‌کنند و در واقع دوست ندارند دست خود را در مسایل و توانمندی فنی رو کنند.
دبیر  فدراسیون  کشتی  با بیان اینکه روس‌ها بر خلاف ما تمایلی برای حضور در تورنمنت‌های ایران ندارند، گفت: تعامل خوبی با روسیه در این زمینه نداریم. به گزارش ایسنا، رضا...
دبیر  فدراسیون  کشتی  ایران گفت: روس‌ها مدت‌هاست که با کشتی  ایرا محتاط رفتار می‌کنند و تعامل خوبی در این بین وجود ندارد.
دبیر  فدراسیون  کشتی  با بیان اینکه روس‌ها بر خلاف ما تمایلی برای حضور در تورنمنت‌های ایران ندارند، گفت: تعامل خوبی با روسیه در این زمینه نداریم.
دبیر  فدراسیون  کشتی  در خصوص غیبت تیم روسیه در جام تختی گفت: متولیان کشتی  این کشور همچنان با احتیاط زیادی در رویارویی با مدعیان ایرانی رفتار می‌کنند.
دبیر  فدراسیون  کشتی  در خصوص غیبت تیم روسیه در جام تختی گفت: متولیان کشتی  این کشور همچنان با احتیاط زیادی در رویارویی با مدعیان ایرانی رفتار می‌کنند.
دبیر  فدراسیون  کشتی  در خصوص غیبت تیم روسیه در جام تختی گفت: متولیان کشتی  این کشور همچنان با احتیاط زیادی در رویارویی با مدعیان ایرانی رفتار می‌کنند.
دبیر  فدراسیون  کشتی  با بیان اینکه روس‌ها بر خلاف ما تمایلی برای حضور در تورنمنت‌های ایران ندارند، گفت: تعامل خوبی با روسیه در این زمینه نداریم.
دبیر  فدراسیون  کشتی  ایران گفت: روس‌ها مدت‌هاست که با کشتی  ایرا محتاط رفتار می‌کنند و تعامل خوبی در این بین وجود ندارد.
دبیر  فدراسیون  کشتی  گفت: به هیچ کشتی ‌گیری اجازه حضور در مسابقات کشورهای دیگر را نداده‌ایم.