وبسایت رسمی برنامه نود - رییس کمیته انضباطی فدراسیون  فوتبال  گفت: تجدید نظرخواهی ویژه دایی  مورد پذیرش قرار نگرفت تا محرومیت وی کم شود. به گزارش وب سایت نود و به نق...
واکنشی که فدراسیون  فوتبال  به اظهارات تند علی دایی  در مصاحبه امروزش داشت، از سوی وکیل سرمربی نفت تهران بی‌پاسخ  نماند. به گزارش ایران ویج، جوابیه وکیل علی دایی...
واکنشی که فدراسیون  فوتبال  به اظهارات تند علی دایی  در مصاحبه امروزش داشت، از سوی وکیل سرمربی نفت تهران بی‌پاسخ  نماند.
فدارسیون فوتبال  در واکنش به مصاحبه دایی  خواستار اعتراض مکتوب وی شد و وکیل سرمربی نفت نیز در این خصوص پاسخ  داد.
فدراسیون  فوتبال  به اظهارات سرمربی تیم نفت تهران پاسخ  داد و از احتمال دعوت مجدد وی به کمیته انضباطی خبر داد.
وبسایت رسمی برنامه نود - واکنشی که فدراسیون  فوتبال  به اظهارات تند علی دایی  در مصاحبه امروزش داشت، از سوی وکیل سرمربی نفت تهران بی‌پاسخ  نماند. به گزارش وبسایت...
واکنشی که فدراسیون  فوتبال  به اظهارات تند علی دایی  در مصاحبه امروزش داشت، از سوی وکیل سرمربی نفت تهران بی‌پاسخ  نماند.
فدراسیون  فوتبال  جواب انتقادهایی که علی دایی  اخیرا مطرح می‌کند را داد.